نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

نیروی دریایی ارتش، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است  

  امیر دريادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دريایی باقرالعلوم (ع) رشت، دريا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور‌های زیادی هستند که قدرت‌های معناداری در دنیا محسوب می‌شوند، اما دريای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دريانوردی، برخی قدرت‌های استکباری با بهره گیری از دريا و ظرفیت‌های آن منافع نامشروعی کسب

ادامه مطلب  

دومین سالگرد دفاعم  

امروز دومین سالگرده دفاعمه.... سخت بود گذشت ولیامروز در مورد مقاله خلق ایمیل زدم و یاداوری کردم... این روزها انگار حال دريا خوب نیست.من هم  دارم به شدت روی امتحان 16 ام تمرکز می کنم خیییییییییییییییییییییییییییلی سنگینه لامصب... خدا رحم کنه...تموم نیمشه  نمیدونم چرا////////////////////////////////دارم فکر می کنم که خودم خواستم انتخابش نکنم و حتی الان هم برای کار انتخابش نمی کنم..... یعنی تردید شدید دارم که انتخابش کنم یا نه... فکر می کنم پری اکیوپاید بودن خی

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دريادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دريایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دريادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دريایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

پسرم رو بردم دیدن دریا  

ی هفته رفتیم سفرسمت شمال و از اونطرف هم قم و جمکران و صد البته تهران و دیدن ی دوست عزیزپسرکم حسابی لذت برد از سفر. ی عده گفتن بچه رو نبر، چه جراتی داری بچه 3 ماهه رو می بری سفر؟ بچه مریض میشه ولی خب من اصلا گوش نکردم، پسرم لذت برد و ما، وقتی برگشتیم هم بچه یکی دو روز ی مقدار تب کرد ولی من و همسر قصد داریم همچنان بریم سفر، البته پسرک من که این دفعه دوم بود رفت سفر چرا که پدربزرگ و مادربزرگش شمال هستن و پسرکم واسه دیدنشون حداقل هر 3 ماه باید بره اونجا

ادامه مطلب  

می‌خواهم آب شوم  

می‌خواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا که دريا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.می‌خواهم
با هر آنچه مرا در بر گرفته
یکی شوم.
حس می‌کنم
و می‌دانم
دست می‌سایم و می‌ترسم
باور می‌کنم و امیدوارم
که هیچ چیز با آن به عناد برنخیزد.
می‌خواهم
آب شوم
در گستره افق
آن جا که دريا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.
 
"مارگوت بیکل"

ترجمه: احمد شاملو

ادامه مطلب  

می‌خواهم آب شوم  

می‌خواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا که دريا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.می‌خواهم
با هر آنچه مرا در بر گرفته
یکی شوم.
حس می‌کنم
و می‌دانم
دست می‌سایم و می‌ترسم
باور می‌کنم و امیدوارم
که هیچ چیز با آن به عناد برنخیزد.
می‌خواهم
آب شوم
در گستره افق
آن جا که دريا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود.
 
"مارگوت بیکل"

ترجمه: احمد شاملو

ادامه مطلب  

بهارا ، بهارا ، بهانه مگیر ....  

خدایا خدایا ؛ یگانه توییهمه گریه ها را بهانه تویینگارا نگارا ، تو باغی بهاریدل ساده ام را تو نقش و نگاریشدم چو گلی ، ز ریشه جدابه من برسان ، بهار مرا ...بهارا بهارا بهانه مگیر ....زخاکستر ما زبانه مگیرکویر دلم را تو باران نوریتو رودی تو دريا تو شوق عبوریجدا ز توام ، غبار هوابه خود برسان دوباره مراجدا ماندم همچو نی تنها از نیستانها حکایت دل ، به ناله کنم ....غمی دارم همچو مولانا از جدایی ها شکایت دل، به ناله کنم ....چو نیگر شکستم ، صدایم تو ه

ادامه مطلب  

بهارا ، بهارا ، بهانه مگیر ....  

خدایا خدایا ؛ یگانه توییهمه گریه ها را بهانه تویینگارا نگارا ، تو باغی بهاریدل ساده ام را تو نقش و نگاریشدم چو گلی ، ز ریشه جدابه من برسان ، بهار مرا ...بهارا بهارا بهانه مگیر ....زخاکستر ما زبانه مگیرکویر دلم را تو باران نوریتو رودی تو دريا تو شوق عبوریجدا ز توام ، غبار هوابه خود برسان دوباره مراجدا ماندم همچو نی تنها از نیستانها حکایت دل ، به ناله کنم ....غمی دارم همچو مولانا از جدایی ها شکایت دل، به ناله کنم ....چو نیگر شکستم ، صدایم تو ه

ادامه مطلب  

شکر خدا  

 «شکر خدا»پارسایی را دیدم بر کنار دريا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو بِه نمی‌شد.مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عز وجل علی الدوام گفتی.پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت: شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی.گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیزتا نگویى که در آن دم، غم جانم باشدگویم از بنده مسکین چه گنه صادر شدکو دل آزرده شد از من غم آنم باشد گلستان سعدی

ادامه مطلب  

سواحل نزدیک به کوالالامپور  

برخی از گردشگران تور مالزی تمایل دارند در سفر به مالزی به خارج از شهر رفته و در سواحل نزدیک کوالالامپور تفریح کنند. سواحل زیادی در اطراف شهر کوالالامپور قرار گرفته است که نزدیک ترین آنها  بندر دیکسون : در استان نگری سمبیلان واقع شده و در آن برای رفاه گردشگران تور کوالالامپور هتل ها ی فراوانی ساخته شده حتی خانه های ییلاقی نیز برای اقامت وجود دارد. رنگ دريا در این قسمت از مالزی شفاف نمی باشد و بسیار تیره است. سپانگ : روستایی می باشد در اطرف فر

ادامه مطلب  

سواحل نزدیک به کوالالامپور  

برخی از گردشگران تور مالزی تمایل دارند در سفر به مالزی به خارج از شهر رفته و در سواحل نزدیک کوالالامپور تفریح کنند. سواحل زیادی در اطراف شهر کوالالامپور قرار گرفته است که نزدیک ترین آنها  بندر دیکسون : در استان نگری سمبیلان واقع شده و در آن برای رفاه گردشگران تور کوالالامپور هتل ها ی فراوانی ساخته شده حتی خانه های ییلاقی نیز برای اقامت وجود دارد. رنگ دريا در این قسمت از مالزی شفاف نمی باشد و بسیار تیره است. سپانگ : روستایی می باشد در اطرف فر

ادامه مطلب  

سواحل نزدیک به کوالالامپور  

برخی از گردشگران تور مالزی تمایل دارند در سفر به مالزی به خارج از شهر رفته و در سواحل نزدیک کوالالامپور تفریح کنند. سواحل زیادی در اطراف شهر کوالالامپور قرار گرفته است که نزدیک ترین آنها  بندر دیکسون : در استان نگری سمبیلان واقع شده و در آن برای رفاه گردشگران تور کوالالامپور هتل ها ی فراوانی ساخته شده حتی خانه های ییلاقی نیز برای اقامت وجود دارد. رنگ دريا در این قسمت از مالزی شفاف نمی باشد و بسیار تیره است. سپانگ : روستایی می باشد در اطرف فر

ادامه مطلب  

بهترین هتل تور کیش  

بهترین هتل تور کیشبهترین هتل تور کیش کجاست؟بهترین هتل تور کیش به چه عواملی بستگی دارد؟کسانی که قصد سفر به کیش میکنند معمولا به دنبال  بهترین هتل تور کیش هستند. تور کیش همیشه پر مسافر است و سفر به این جزیره زیبا جزئی از عادت سفر ما ایرانیان شده است. همه ایرانیان اسم کیش را شنیده اند و دوست دارند حداقل هم شده یک بار به این جزیره تفریحی سفر کنند. تور  کیش معمولا از بلیط رفت و برگشت کیش و رزرو هتل کیش تشکیل شده است. هر کسی میخواهد

ادامه مطلب  

بهترین هتل تور کیش  

بهترین هتل تور کیشبهترین هتل تور کیش کجاست؟بهترین هتل تور کیش به چه عواملی بستگی دارد؟کسانی که قصد سفر به کیش میکنند معمولا به دنبال  بهترین هتل تور کیش هستند. تور کیش همیشه پر مسافر است و سفر به این جزیره زیبا جزئی از عادت سفر ما ایرانیان شده است. همه ایرانیان اسم کیش را شنیده اند و دوست دارند حداقل هم شده یک بار به این جزیره تفریحی سفر کنند. تور  کیش معمولا از بلیط رفت و برگشت کیش و رزرو هتل کیش تشکیل شده است. هر کسی میخواهد

ادامه مطلب  

کتاب ها  

امروز عصر دو تا کتاب از کتابخونه ی مسجد دانشگاه گرفتم...یکی ش ، «نان سال های جوانی» هاینریش بل و دومی ش ، «یک گل سرخ برای امیلی» از ویلیام فاکنر...البته قبل از اون باید پیرمرد و دريای همینگوی رو تموم کنم! نمیدونم چرا این قدر تموم کردن این کتاب داره طول میکشه!فردا میشه یه هفته که شروعش کردم ، در حالی که ۱۱۰ صفحه هم بیشتر نیست کتابش فک کنم!!قبلا توی انتخاب کتاب خیلی وسواس داشتم ، همه اش فکر می کردم که این کتاب یا اون کتاب ...۵-۶ ماهی هست(بعد از انتخاب

ادامه مطلب  

کتاب ها  

امروز عصر دو تا کتاب از کتابخونه ی مسجد دانشگاه گرفتم...یکی ش ، «نان سال های جوانی» هاینریش بل و دومی ش ، «یک گل سرخ برای امیلی» از ویلیام فاکنر...البته قبل از اون باید پیرمرد و دريای همینگوی رو تموم کنم! نمیدونم چرا این قدر تموم کردن این کتاب داره طول میکشه!فردا میشه یه هفته که شروعش کردم ، در حالی که ۱۱۰ صفحه هم بیشتر نیست کتابش فک کنم!!قبلا توی انتخاب کتاب خیلی وسواس داشتم ، همه اش فکر می کردم که این کتاب یا اون کتاب ...۵-۶ ماهی هست(بعد از انتخاب

ادامه مطلب  

بلیط کیش لحظه آخری  

بلیط کیش لحظه آخری تور کیش یکی از سفر های بسیار عالی برای تقریبا همه فصول سال برای هر ایرانی ‌می‌باشد. گردش در جزیره آزادی که داری بهترین آب و هوا در زمان پیک سفری آن و داشتن تفریحات آبی که در تمام سطح شهر کیش برپاست لذت سفر را چند برابر کرده است. همچنین وجود هتل های با کیفیت که از نظر امکانات و تمیزی بسیار ایده‌ال هر مسافر می‌باشد. اما هزینه تور کیش هم برای هر مسافر با اهمیت بوده است. شاید شما یک هتل 5 ستاره لوکس مد نظر داشته باش

ادامه مطلب  

بلیط کیش لحظه آخری  

بلیط کیش لحظه آخری تور کیش یکی از سفر های بسیار عالی برای تقریبا همه فصول سال برای هر ایرانی ‌می‌باشد. گردش در جزیره آزادی که داری بهترین آب و هوا در زمان پیک سفری آن و داشتن تفریحات آبی که در تمام سطح شهر کیش برپاست لذت سفر را چند برابر کرده است. همچنین وجود هتل های با کیفیت که از نظر امکانات و تمیزی بسیار ایده‌ال هر مسافر می‌باشد. اما هزینه تور کیش هم برای هر مسافر با اهمیت بوده است. شاید شما یک هتل 5 ستاره لوکس مد نظر داشته باش

ادامه مطلب  

Download Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khahesh  

دانلود آهنگ یه خواهش از فرزاد فرزین با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام یه خواهشDownload Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khaheshدانلود آهنگ یه خواهش با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰یه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاتهیه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاته [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Download Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khahesh  

دانلود آهنگ یه خواهش از فرزاد فرزین با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام یه خواهشDownload Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khaheshدانلود آهنگ یه خواهش با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰یه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاتهیه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاته [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Download Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khahesh  

دانلود آهنگ یه خواهش از فرزاد فرزین با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام یه خواهشDownload Ahange Jadid Farzad Farzin Ye Khaheshدانلود آهنگ یه خواهش با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰یه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاتهیه خواهش دیگه موهاتو نبافشدلم لک زده واسه پیچ و تابشیه دريا پسِ موهای رهاتهیه خرمن تو مسیر شونه هاته [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

 

کمی خیال در این اوضاع لازم است. یک جفت کتانی سفید به پا دارم که اصلا کثیف نمی شوند. سیاه هم نمی شوند. سفید سفید. مثل وقتی که از جعبه درمیاری. یه سگ هم دارم که رنگش قهوه ای کم رنگه. مثل زردچوبه!! خب نمی دونم چه رنگی ولی اسمش دارچینه. کنار ساحلیم. موهامم دم اسبی بستم. البته چون کنار ساحلیم کتانی رو به دمپایی انگشتی تغییر میدم. یا هم اصلا هیچی پام نیست. کنار ساحل نشستیم. دارچین پشتش رو گذاشته زمین، سینه صاف کرده و دستاش آویزونه. نسیم خنکی می وزه. خ

ادامه مطلب  

 

کمی خیال در این اوضاع لازم است. یک جفت کتانی سفید به پا دارم که اصلا کثیف نمی شوند. سیاه هم نمی شوند. سفید سفید. مثل وقتی که از جعبه درمیاری. یه سگ هم دارم که رنگش قهوه ای کم رنگه. مثل زردچوبه!! خب نمی دونم چه رنگی ولی اسمش دارچینه. کنار ساحلیم. موهامم دم اسبی بستم. البته چون کنار ساحلیم کتانی رو به دمپایی انگشتی تغییر میدم. یا هم اصلا هیچی پام نیست. کنار ساحل نشستیم. دارچین پشتش رو گذاشته زمین، سینه صاف کرده و دستاش آویزونه. نسیم خنکی می وزه. خ

ادامه مطلب  

روستای گردشگری دَرک چابهار  

ایران دارای روستاهای جذاب و دیدنی است روستاهایی که ورود به آن ها برای انسان تداعی ورود به اوج زیبایی است اما به دلایل مختلفی ناشناخته باقی مانده اند و جز برای اهالی روستا آشنا نیست.سیستان و بلوچستان نیز یکی از این مناطق در کشور است که با داشتن روستاهایی بکر و ناشناخته هم چنان در غربت خود باقی مانده است. در انتهای نقشه سیستان و بلوچستان و در قسمت جنوبی آن، جایی که اقیانوس و آب دريا با هم یکی می شوند، روستایی ساحلی به نام «دَرَک» واقع است. این ر

ادامه مطلب  

روستای گردشگری دَرک چابهار  

ایران دارای روستاهای جذاب و دیدنی است روستاهایی که ورود به آن ها برای انسان تداعی ورود به اوج زیبایی است اما به دلایل مختلفی ناشناخته باقی مانده اند و جز برای اهالی روستا آشنا نیست.سیستان و بلوچستان نیز یکی از این مناطق در کشور است که با داشتن روستاهایی بکر و ناشناخته هم چنان در غربت خود باقی مانده است. در انتهای نقشه سیستان و بلوچستان و در قسمت جنوبی آن، جایی که اقیانوس و آب دريا با هم یکی می شوند، روستایی ساحلی به نام «دَرَک» واقع است. این ر

ادامه مطلب  

دو نیروی دریایی قدرتمند ارتش و سپاه نمی‌گذارند آمریکا غلطی کند  

  سردار علی فدوی فرمانده نیروی دريایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین همایش مشترک دريایی ارتش و سپاه گفت: با عنایت خداوند و به برکت این انقلاب و تدابیر هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا می توان این را به جرات بیان کرد که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در عرصه دريا هم که اصلی ترین نقطه تقابل با ایران است با وجود دو نیروی دريایی قدرتمند ارتش و سپاه هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دو نیروی دریایی قدرتمند ارتش و سپاه نمی‌گذارند آمریکا غلطی کند  

  سردار علی فدوی فرمانده نیروی دريایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین همایش مشترک دريایی ارتش و سپاه گفت: با عنایت خداوند و به برکت این انقلاب و تدابیر هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا می توان این را به جرات بیان کرد که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در عرصه دريا هم که اصلی ترین نقطه تقابل با ایران است با وجود دو نیروی دريایی قدرتمند ارتش و سپاه هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دو نیروی دریایی قدرتمند ارتش و سپاه نمی‌گذارند آمریکا غلطی کند  

  سردار علی فدوی فرمانده نیروی دريایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین همایش مشترک دريایی ارتش و سپاه گفت: با عنایت خداوند و به برکت این انقلاب و تدابیر هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا می توان این را به جرات بیان کرد که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در عرصه دريا هم که اصلی ترین نقطه تقابل با ایران است با وجود دو نیروی دريایی قدرتمند ارتش و سپاه هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دو نیروی دریایی قدرتمند ارتش و سپاه نمی‌گذارند آمریکا غلطی کند  

  سردار علی فدوی فرمانده نیروی دريایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین همایش مشترک دريایی ارتش و سپاه گفت: با عنایت خداوند و به برکت این انقلاب و تدابیر هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا می توان این را به جرات بیان کرد که دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در عرصه دريا هم که اصلی ترین نقطه تقابل با ایران است با وجود دو نیروی دريایی قدرتمند ارتش و سپاه هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1