پاسخی به پرسشِ دوستان_سانسور و فیلتر شدنِ تارنمایِ شهنوازان  

باسلام ودرودفراوان بحضوراستاارجمندجناب مثنوی همایونهمانطورکه اطلاع رسانی کردم سایت وزین شهنوازان بمدیریت دوست گرامیم پریروز طیابلاغ کتبی به ایشان توسط کمیته فیلترینگ غیرفعال شدکه ایشان درشب همانروزبمناطلاع دادکه ازآن لحظه تاکنون براثرتالم وتاثرناشی ازاین حرکت نامیمون که متاسفانه چه جفایی برموسیقی ایرانی میرود آرام وقرارندارم وبسیاراندوهگینم . واقعا"متاسفم .دراینجاوظیفه میدانم بپاس زحمات بیدریغی که جنابعالی دراین مسیرسخت ودشوار

ادامه مطلب  

چراامام "نوفل لوشاتو"رابرای اقامت انتخاب کرد؟  

دلایل انتخاب"اقامت" امام خمینی در "نوفل لوشاتو "فرانسه
اولاً حضور حضرت امام در فرانسه بطور اتفاقى بود، چون بعددستوراخراج امام ازعراق وممانعت از ورودشان به کویت، ایشان  پس از تبادل نظر با مرحوم حاج احمد آقا، دو گزینه پیش روی ایشان بود: یکى سفر به سوریه و دیگری سفربه یکی از کشورهای اروپایی و مخصوصا فرانسه. خاطرم هست که به علت وجود احتمال سفر حضرت امام به سوریه، اینجانب و آقاى علی اکبرمحتشمى پور و آقاى هادی غفارى و چند نفر دیگر که الآن بیاد ندا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1