ساعت فعالیت سامانه فروش کتاب  

(اطلاعیه ضروری)قابل توجه مدیران محترم مدارس به منظور ارتقا سرعت دسترسی، هرگونه خدمات رسانی در رابطه با ثبت سفارش کتاب و.... از سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ازساعت 15عصر هرروز تا ساعت 8 صبح روز بعد قابل انجام است و سامانه مذکور
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تغییر سامانه سجاد و آموزش نحوه ورود به سامانه جدید  

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکزبا توجه تغییر سامانه سجاد به سامانه هم آوا خواهشمند است کلیه دانشجویان در اسرع وقت به سامانه جدید مراجعه و نسبت به تغییر رمز و آشنایی با کلیه منوها  طبق تصاویر ذیل اقدام نمایند.در صورت تاخیر در ورود دانشجویان به سامانه هم آوا کلیه عواقب آن بعهده دانشجو میباشد و آموزش هیچگونه مسئولیتی را قبول نمیکند. 

ادامه مطلب  

تغییر سامانه سجاد و آموزش نحوه ورود به سامانه جدید  

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکزبا توجه تغییر سامانه سجاد به سامانه هم آوا خواهشمند است کلیه دانشجویان در اسرع وقت به سامانه جدید مراجعه و نسبت به تغییر رمز و آشنایی با کلیه منوها  طبق تصاویر ذیل اقدام نمایند.در صورت تاخیر در ورود دانشجویان به سامانه هم آوا کلیه عواقب آن بعهده دانشجو میباشد و آموزش هیچگونه مسئولیتی را قبول نمیکند. 

ادامه مطلب  

اطلاعیه سناد  

#ثبت_نام #جدید #دانش_آموز #اول_ابتدایی  #سال_96_97
احتراما به اطلاع میرساند
ثبت نام دانش آموزان برای سال 96-97 در پایه ورودی اول ابتدایی در مدارس عادی به این روش خواهد بود:
ابتدا مشخصات شناسنامه ای دانش آموز و اولیا وی باید در سامانه سناد، از بخش ثبت مشخصات شناسنامه ای دانش آموز جدید و عکس توسط مسئول مدرسه ثبت گردد.
دانش آموزان اتباع مجاز جدید(دارای مدارک معتبر اقامتی و هویتی) نیز باید طبق روش موجود در سامانه سناد اقدام به ثبت مشخصات نمایند.
پس از ا

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند/ برآورد اولیه؛ 300هزار تومان  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند/ برآورد اولیه؛ 300هزار تومان  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند/ برآورد اولیه؛ 300هزار تومان  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب سامانه GPS ملی «نبأ» بر روی همه خودروها می‌شوند/ برآورد اولیه؛ 300هزار تومان  

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره
به طراحی سامانه GPS ملی به نام «نبأ» با همکاری وزارت دفاع و نیروی
انتظامی گفت: کارخانه‌های خودروسازی مکلف به نصب این سامانه بر روی همه
خودروها خواهند شد.


به گزارش خبر فوری ...شرح خبر

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرداری اصفهان راه اندازی شد  

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش ایمنا، مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری، یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بوده که مسئولیت و وظیفه اصلی آن در حوزه شبکه معابر و کاربری های طرح تفصیلی شهر اصفهان است که در این راستا برای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندا

ادامه مطلب  

شوق وصال  

برای مادر مفقود الاثری که شوق وصف ناشدنی برای بازگشت فرزندش دارد،
هر دق البابی خبر از آمدن فرزند می‌دهد. هر طلوع آفتاب را با اشتیاق رجعت او می‌گذراند
و تا غروب هر لحظه منتظر است؛ از شدت شوق و در نهایت امیدواری، وصال فرزندش را
نزدیکِ نزدیک می‌داند و هر لحظه را لحظه وصال می‌پندارد. مجاهدان منتظر و انقلابی
حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) نیز این‌گونه‌اند؛ به تعبیر معصوم
1 که فرمودند:
«إذا أصبحت وأمسیت یوما لا تری فیه إمام

ادامه مطلب  

شوق وصال  

برای مادر مفقود الاثری که شوق وصف ناشدنی برای بازگشت فرزندش دارد،
هر دق البابی خبر از آمدن فرزند می‌دهد. هر طلوع آفتاب را با اشتیاق رجعت او می‌گذراند
و تا غروب هر لحظه منتظر است؛ از شدت شوق و در نهایت امیدواری، وصال فرزندش را
نزدیکِ نزدیک می‌داند و هر لحظه را لحظه وصال می‌پندارد. مجاهدان منتظر و انقلابی
حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) نیز این‌گونه‌اند؛ به تعبیر معصوم
1 که فرمودند:
«إذا أصبحت وأمسیت یوما لا تری فیه إمام

ادامه مطلب  

شوق وصال  

برای مادر مفقود الاثری که شوق وصف ناشدنی برای بازگشت فرزندش دارد،
هر دق البابی خبر از آمدن فرزند می‌دهد. هر طلوع آفتاب را با اشتیاق رجعت او می‌گذراند
و تا غروب هر لحظه منتظر است؛ از شدت شوق و در نهایت امیدواری، وصال فرزندش را
نزدیکِ نزدیک می‌داند و هر لحظه را لحظه وصال می‌پندارد. مجاهدان منتظر و انقلابی
حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) نیز این‌گونه‌اند؛ به تعبیر معصوم
1 که فرمودند:
«إذا أصبحت وأمسیت یوما لا تری فیه إمام

ادامه مطلب  

شوق وصال  

برای مادر مفقود الاثری که شوق وصف ناشدنی برای بازگشت فرزندش دارد،
هر دق البابی خبر از آمدن فرزند می‌دهد. هر طلوع آفتاب را با اشتیاق رجعت او می‌گذراند
و تا غروب هر لحظه منتظر است؛ از شدت شوق و در نهایت امیدواری، وصال فرزندش را
نزدیکِ نزدیک می‌داند و هر لحظه را لحظه وصال می‌پندارد. مجاهدان منتظر و انقلابی
حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) نیز این‌گونه‌اند؛ به تعبیر معصوم
1 که فرمودند:
«إذا أصبحت وأمسیت یوما لا تری فیه إمام

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

درآمد گمرک به 14 هزار میلیارد تومان رسید  

گمرک ایران از افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی در سال‌جاری خبر داد.  براین اساس مهم‌ترین دلیل این رشد در سال‌ جاری به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است.  بنابراین گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37 درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم.  ا

ادامه مطلب  

برگزاری کلاس های دروس افتاده و پاس نشده اخذ شده در ترم تابستان  

کلاس های دروس افتاده و پاس نشده دانشجویانی که درخواست مکتوب به آموزش داده اند اخذ گردیده، دانشجویان جهت مشاهده به سامانه سجاد خود مراجعه نمایند و 15 درصد حق ستاد را در اسرع وقت پرداخت نمایند. (در صورت حذف دروس از سامانه بدلیل عدم پرداخت شهریه ستاد مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد). اعلام برگزاری کلاس که در ترم تابستان اخذ شده است تا روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 اعلام می گردد.

ادامه مطلب  

برگزاری کلاس های دروس افتاده و پاس نشده اخذ شده در ترم تابستان  

کلاس های دروس افتاده و پاس نشده دانشجویانی که درخواست مکتوب به آموزش داده اند اخذ گردیده، دانشجویان جهت مشاهده به سامانه سجاد خود مراجعه نمایند و 15 درصد حق ستاد را در اسرع وقت پرداخت نمایند. (در صورت حذف دروس از سامانه بدلیل عدم پرداخت شهریه ستاد مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد). اعلام برگزاری کلاس که در ترم تابستان اخذ شده است تا روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 اعلام می گردد.

ادامه مطلب  

لزوم استفاده از بسترهای پایدار برای وبلاگ نویسی  

امروز در شبکه اجتماعی افسران با پیامک یکی از کاربران روبرو شدم مبنی بر اشکال در بازشدن وبلاگ شخصی در سامانه پرشین بلاگ 
اینجا: http://www.afsaran.ir/payamak/1710139 
با بررسی های سطحی میشد فهمید که اشکال از خود پرشین بلاگ هست و کاهلی مدیرانش در مدیریت سامانه که این مشکل رو تقریبا برای همه ایجاد کرده . 
.
به فکر چند ماه قطعی بلاگفا هم بود . قطعی که با بهانه های واهی شروع شد و هیچکس هم نپرسید چرا بکآپ نداشتید که اطلاعات بیش از شش ماه وبلاگ نویس ها از بین نرود . (شر

ادامه مطلب  

پاورپوینت سامانه های اطلاعات جغرافیایی  

پاورپوینت سامانه های اطلاعات جغرافیایی فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PPTXAFFPAGECNTحجم فایل: 21871AFFPRODUCTPRICEبخشی از متن:توضیحات: فایل پاورپوینت سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، در حجم 301 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در لغت: سامانه های اطلاعات جغرافیایی یا مکانی Geographic/Geospatial Information اطلاعات مکانمند از یک بخش از سطح زمیندرک و اطلاع از اینکه یک عارضه در زمان خاص کجاست؟دو واژه Geographic/Geospatial به یک معناحرف S در GIS؟سامانه ها (Systems):

ادامه مطلب  

دستان تنها  

وقت از نیمه شب گذشتو ساعت بسان تُندر میگذرد؛وقت وصال دوستان چگونه و کِی به فال ما میگذرد؟؟صُبحِ بهارِ جانانو عهدی که بشکست؛این داستانِ آدمهاست که دلها پس از دیگری شکست؛ چشمهای انتظار را میکند ملامتم؛خبر از سرزنشهای روزگار میکندم؛گویم که این دل من چه بی گُنه است؛هر دست که میگیرم چه بی بُنه است؛منظور من ز آشنایی خوبی و خوشی است؛هیچ ندیدم اهل دلی که به هر دست ناخوشی است؛
✍️ #سروده_علیرضا_تکصدا_سردار_تنها
 https://t.me/eshgh_va_aghl

ادامه مطلب  

دستان تنها  

وقت از نیمه شب گذشتو ساعت بسان تُندر میگذرد؛وقت وصال دوستان چگونه و کِی به فال ما میگذرد؟؟صُبحِ بهارِ جانانو عهدی که بشکست؛این داستانِ آدمهاست که دلها پس از دیگری شکست؛ چشمهای انتظار را میکند ملامتم؛خبر از سرزنشهای روزگار میکندم؛گویم که این دل من چه بی گُنه است؛هر دست که میگیرم چه بی بُنه است؛منظور من ز آشنایی خوبی و خوشی است؛هیچ ندیدم اهل دلی که به هر دست ناخوشی است؛
✍️ #سروده_علیرضا_تکصدا_سردار_تنها
 https://t.me/eshgh_va_aghl

ادامه مطلب  

دستان تنها  

وقت از نیمه شب گذشتو ساعت بسان تُندر میگذرد؛وقت وصال دوستان چگونه و کِی به فال ما میگذرد؟؟صُبحِ بهارِ جانانو عهدی که بشکست؛این داستانِ آدمهاست که دلها پس از دیگری شکست؛ چشمهای انتظار را میکند ملامتم؛خبر از سرزنشهای روزگار میکندم؛گویم که این دل من چه بی گُنه است؛هر دست که میگیرم چه بی بُنه است؛منظور من ز آشنایی خوبی و خوشی است؛هیچ ندیدم اهل دلی که به هر دست ناخوشی است؛
✍️ #سروده_علیرضا_تکصدا_سردار_تنها
 https://t.me/eshgh_va_aghl

ادامه مطلب  

پاسخ به شبهه وهابی :عصمت امیر مومنان علی علیه السلام قسمت دوم  

شبهه دیگر وهابیون::::::::::::
و در ادامه مواردی که حضرت علی خودشان اعلام میکنند که معصوم نیست را بررسی میکنیم . 

وَ قَالَ ( علیه السلام ) : وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمُ بِی مِنْ نَفْسِی وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِی مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَیْراً مِمَّا یَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا یَعْلَمُونَ.
ترجمه:
«و درود خدا بر او (آنگاه که گروهی او را ستایش کردند) فرمود: بار خدایا تو مرا از خودم بهتر م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1