کلاس تقویتی زیست متوسطه  

کلاس تقویتی زیست متوسطه گروه آموزشی دکتر میرابی و اساتید و دبیران برتر و برجسته  و مدرس خصوصی رتبه های  بالا  و تک رقمی در کنکور سراسریکلاس خصوصی در منزل و آموزشگاه با  بهترین دبیران تهرانآموزش خصوصی بصورت تضمینی و آمادگی برای کنکورتهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809     021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیکلاس تقویتی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست

ادامه مطلب  

کلاس تقویتی زیست متوسطه  

کلاس تقویتی زیست متوسطه گروه آموزشی دکتر میرابی و اساتید و دبیران برتر و برجسته  و مدرس خصوصی رتبه های  بالا  و تک رقمی در کنکور سراسریکلاس خصوصی در منزل و آموزشگاه با  بهترین دبیران تهرانآموزش خصوصی بصورت تضمینی و آمادگی برای کنکورتهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809     021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیکلاس تقویتی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست

ادامه مطلب  

کلاس تقویتی زیست متوسطه  

کلاس تقویتی زیست متوسطه گروه آموزشی دکتر میرابی و اساتید و دبیران برتر و برجسته  و مدرس خصوصی رتبه های  بالا  و تک رقمی در کنکور سراسریکلاس خصوصی در منزل و آموزشگاه با  بهترین دبیران تهرانآموزش خصوصی بصورت تضمینی و آمادگی برای کنکورتهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809     021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیکلاس تقویتی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست متوسطه2  

تدریس خصوصی زیست متوسطه 2در منطقه 3پاسداران-قلهک-دولت-دیباجی-ونک-میردامادتوسط گروه آموزشی دکتر میرابی توسط  دبیران و اساتید برتر و برجسته  فارغ التحصیل رشته زیست شناسی در تهرانآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809              021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست متوسطه 2تدریس خصوصی زیس

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست متوسطه2  

تدریس خصوصی زیست متوسطه 2در منطقه 3پاسداران-قلهک-دولت-دیباجی-ونک-میردامادتوسط گروه آموزشی دکتر میرابی توسط  دبیران و اساتید برتر و برجسته  فارغ التحصیل رشته زیست شناسی در تهرانآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809              021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست متوسطه 2تدریس خصوصی زیس

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست متوسطه2  

تدریس خصوصی زیست متوسطه 2در منطقه 3پاسداران-قلهک-دولت-دیباجی-ونک-میردامادتوسط گروه آموزشی دکتر میرابی توسط  دبیران و اساتید برتر و برجسته  فارغ التحصیل رشته زیست شناسی در تهرانآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809              021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زیست متوسطه 2تدریس خصوصی زیس

ادامه مطلب  

کلاس نکته و تست زیست شناسی  

کلاس نکته و تست زیست شناسیگروه آموزشی دکتر میرابیبا اساتید برتردر زمینه تدریس اساتید رتبه های تک رقمی کنکور سراسریمدرس خصوصی زیست کنکور تجربی تدریس  خصوصی زیست شناسی  در تمام نقاط تهران تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دبیرستانمعلم خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زی

ادامه مطلب  

کلاس نکته و تست زیست شناسی  

کلاس نکته و تست زیست شناسیگروه آموزشی دکتر میرابیبا اساتید برتردر زمینه تدریس اساتید رتبه های تک رقمی کنکور سراسریمدرس خصوصی زیست کنکور تجربی تدریس  خصوصی زیست شناسی  در تمام نقاط تهران تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دبیرستانمعلم خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زی

ادامه مطلب  

کلاس نکته و تست زیست شناسی  

کلاس نکته و تست زیست شناسیگروه آموزشی دکتر میرابیبا اساتید برتردر زمینه تدریس اساتید رتبه های تک رقمی کنکور سراسریمدرس خصوصی زیست کنکور تجربی تدریس  خصوصی زیست شناسی  در تمام نقاط تهران تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست دبیرستانمعلم خصوصی زیست شناسیتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی زی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست پیش دانشگاهی  

تدریس خصوصی زیست پیش دانشگاهیدر منطقه 1نیاوران-فرشته-الهیه-ازگل-درکه-کامرانیه-قیطریهگروه آموزشی دکتر میرابی -با 15 سال سابقه آموزشی توسط بهترین اساتید فارغ التحصیل زیست شناسی در تهرانتدریس خصوصی زیست شناسی در مقطع متوسطه و دانشگاهتدریس در منزل و آموزشگاه میرابیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809         021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی ز

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست و شیمی  

تدریس خصوصی زیست و شیمیتوسط اساتید گروه آموزشی دکتر میرابی آدرس  و تلفن آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست وشیمیتدریس خصوصی شیمی و زیستتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی شیمی متوسطهتدریس خصوصی شیمی پایهتدریس خصوصی شیمی دبیرستانتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی ز

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست و شیمی  

تدریس خصوصی زیست و شیمیتوسط اساتید گروه آموزشی دکتر میرابی آدرس  و تلفن آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست وشیمیتدریس خصوصی شیمی و زیستتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی شیمی متوسطهتدریس خصوصی شیمی پایهتدریس خصوصی شیمی دبیرستانتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی ز

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست و شیمی  

تدریس خصوصی زیست و شیمیتوسط اساتید گروه آموزشی دکتر میرابی آدرس  و تلفن آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست وشیمیتدریس خصوصی شیمی و زیستتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی شیمی متوسطهتدریس خصوصی شیمی پایهتدریس خصوصی شیمی دبیرستانتدریس خصوصی زیست هشتمتدریس خصوصی شیمی نهمتدریس خصوصی زیست دهمکلاس خصوصی ز

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور  

تدریس  فیزیک دبیرستان و کنکوردر منطقه 3قلهک-دیباجی-دولت-دروس-پاسداران-جردن-ونکتوسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 15 سال سابقه تدریس 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی مدرس خصوصی رتبه هاییک رقمی قلم چی و رتبه های بالا کنکور سراسریموسس آموزشگاه علمی میرابی در تهرانآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809  &nbs

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور  

تدریس  فیزیک دبیرستان و کنکوردر منطقه 3قلهک-دیباجی-دولت-دروس-پاسداران-جردن-ونکتوسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 15 سال سابقه تدریس 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی مدرس خصوصی رتبه هاییک رقمی قلم چی و رتبه های بالا کنکور سراسریموسس آموزشگاه علمی میرابی در تهرانآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809  &nbs

ادامه مطلب  

ثبت نام آزمون دبیرستان علامه طباطبایی دوره اول متوسطه 97 – 98  

ثبت نام دبیرستان علامه طباطبایی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام آزمون دبیرستان علامه طباطبایی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان علامه طباطبایی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938نخستین بار در سال 1372 مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی با 5 کلاس و حدود 130 دانش آموز فعالیت خود را آغاز کرد و به دلیل استقبال خانواده ها از ف

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90  

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب90فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول :کلیات طرح 1-1 بیان مسئله .......1 1-2 هدفهای تحقیق ....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن....... 4 - سوالات و فرضیه های تحقیق..........8 - سوالات تحقیق........8 -فرضیه های ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938 دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در

ادامه مطلب  

ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938 دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98
ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
 

دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار ت

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98  

شرایط ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره اول متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938دبیرستان انرژی اتمی از نظر علمی و امکانات، یکی از برترین مدارس تهران است و هر ساله دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف خواستار تحصیل در آن هستند. این م

ادامه مطلب  

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1  

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1در منطقه 1الهیه-چیذر-فرمانیه-درکه-دزاشیب-جماران-سوهانکگروه آموزشی دکتر میرابی با بهترین معلمین و دبیران و اساتید برجسته تهران در آموزشگاه میرابیتدریس کلیه دروس راهنمایی با بهترین و با سابقه ترین دبیران در تهرانآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809            021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی ریاضی تدریس خصوصی ری

ادامه مطلب  

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1  

معلم خصوصی ریاضی متوسطه 1در منطقه 1الهیه-چیذر-فرمانیه-درکه-دزاشیب-جماران-سوهانکگروه آموزشی دکتر میرابی با بهترین معلمین و دبیران و اساتید برجسته تهران در آموزشگاه میرابیتدریس کلیه دروس راهنمایی با بهترین و با سابقه ترین دبیران در تهرانآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809            021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی ریاضی تدریس خصوصی ری

ادامه مطلب  

سوالهای تستی طبقه بندی شده از کل کتاب با پاسخ های تشریحی قرآن و پیام آسمانی هفتم و هشتم  

سوالهای تستي طبقه بندی شده از کل کتاب با پاسخ های تشریحی قرآن و پیام آسمانی هفتم و هشتم  سوالات تستي طبقه بندی شده ی قرآن هفتمسوالات تستي طبقه بندی شده ی قرآن هشتمسوالات تستي طبقه بندی شده ی پیام هفتمسوالات تستي طبقه بندی شده ی پیام هشتم تهیه شده توسط جناب عباس نوری دبیر  ديني و عربی از استان زنجان

ادامه مطلب  

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم  

دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی در روز یکشنبه : 96/12/20 درکلیه مدارس متوسطه دوم اعم از دولتی وغیردولتی وغیر انتفاعی ... برگزارگردید.وپس از اجرای آزمون همکاران ارجمند گروه ديني وقرآن وعربی ناحیه یک متوسطه اول به نقد وبررسی سوالات آزمون  درگروه تلگرامی خودپرداختند ودراین نقد وبررسی از نظرات دانش آموزان  طی بازدید به عمل آمده از مدارس شمس آبادی وتیزهوشان اژه ای درتاریخ 96/12/23نیز استفاده شد.نظراکثرهمکاران نقدبه سوال 12 پیام نهم بود ومعتقدبود

ادامه مطلب  

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم  

دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی در روز یکشنبه : 96/12/20 درکلیه مدارس متوسطه دوم اعم از دولتی وغیردولتی وغیر انتفاعی ... برگزارگردید.وپس از اجرای آزمون همکاران ارجمند گروه ديني وقرآن وعربی ناحیه یک متوسطه اول به نقد وبررسی سوالات آزمون  درگروه تلگرامی خودپرداختند ودراین نقد وبررسی از نظرات دانش آموزان  طی بازدید به عمل آمده از مدارس شمس آبادی وتیزهوشان اژه ای درتاریخ 96/12/23نیز استفاده شد.نظراکثرهمکاران نقدبه سوال 12 پیام نهم بود ومعتقدبود

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک  

تدریس خصوصی فیزیک متوسطهتوسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و مدرسه تیزهوشانمدرس رتبه های تک رقمی مبتکران , قلمچی و رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری 15سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه2سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشیسوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهرانسابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی طراح تست برای آزمونهای آزمایشی http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/تدریس خصوصی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک  

تدریس خصوصی فیزیک متوسطهتوسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و مدرسه تیزهوشانمدرس رتبه های تک رقمی مبتکران , قلمچی و رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری 15سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه2سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشیسوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهرانسابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی طراح تست برای آزمونهای آزمایشی http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/تدریس خصوصی

ادامه مطلب  

ثبت نام آزمون دبيرستان انرژي اتمي دوره دوم متوسطه 97 – 98  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938 بیش از دو دهه از فعالیت دبیرستان انرژی اتمی ایران می گذرد و از آن جا که دارای سطح علمی بالا و امکانات بسیار می باشد جزو بهترین دبیرست

ادامه مطلب  

ثبت نام آزمون دبيرستان انرژي اتمي دوره دوم متوسطه 97 – 98  

ثبت نام دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم متوسطه 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938 بیش از دو دهه از فعالیت دبیرستان انرژی اتمی ایران می گذرد و از آن جا که دارای سطح علمی بالا و امکانات بسیار می باشد جزو بهترین دبیرست

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دهم  

تدریس خصوصی  فیزیک دهمدر منطقه 1دارآباد-اوین-شهرک محلاتی-نیاوران-اقدسیه-دربند-اوینفارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه موفق تدریس در دانشگاه شریف به عنولن دستیار آموزشیسابقه موفقیت درخشان در المپیادمدرس خصوصی رتبه ای تک رقمی مبتکران و کنکور سراسریموسس آموزشگاه  علمی میرابیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دهم  

تدریس خصوصی  فیزیک دهمدر منطقه 1دارآباد-اوین-شهرک محلاتی-نیاوران-اقدسیه-دربند-اوینفارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه موفق تدریس در دانشگاه شریف به عنولن دستیار آموزشیسابقه موفقیت درخشان در المپیادمدرس خصوصی رتبه ای تک رقمی مبتکران و کنکور سراسریموسس آموزشگاه  علمی میرابیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی زیست و شیمی  

تدریس خصوصی زیست و شیمیتوسط گروه آموزشی دکتر میرابی اساتید برجسته رتبه های برتر کنکور تجربیمدرس خصوصی شیمی با 15 سال سابقه موفق تدریس 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشیدکتر میرابی موسس آموزشگاه میرابیتهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد30912-4396809        021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی زیست وشیمیتدریس خصوصی شیمی و زیستتدریس خصوصی زیست متوسطهتدریس خصوصی

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش  

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و
دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده
آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش  

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و
دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده
آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش  

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و
دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده
آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش  

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و
دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده
آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش  

این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابتدایی می باشد و حاوی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال ۹۶ با پاسخ نامه و
دروس آزمون امسال به همراه عین سوالات عمومی و تخصصی دوره قبلی برگزار شده
آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی کنکور  

تدریس خصوصی عربی کنکورتوسط گروه آموزشی دکتر میرابیآدرس :تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809         021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربیتدریس خصوصی عربی کنکورتدریس خصوصی عربی پایه نهمتدریس خصوصی عربی پایه دهمتدریس خصوصی عربی یازدهمتدریس خصوصی عربی دبیرستانتدریس خصوصی عربی متوسطهمعلم خصوصی عربیتدریس عربی کنکور تجربیکلاس خصوصی عربی کنکورتدریس خصوصی عربی پیش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >