پاورپوینت معماری روستای چوزه  

پاورپوینت معماری روستاي چوزهپاورپوینت معماری روستا، بررسی معماری روستاي چوزه در قزوین به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 70 اسلاید، بخشی از متن: بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری،روستاي چوزه جزء دهستان دودانگه سفلی و به مرکزیت روستاي حسین آباد و از بخش ضیاء آباد در شهرستان تاکستان قرار گرفته است. از نظر ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای چوزه  

پاورپوینت معماری روستاي چوزهپاورپوینت معماری روستا، بررسی معماری روستاي چوزه در قزوین به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 70 اسلاید، بخشی از متن: بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری،روستاي چوزه جزء دهستان دودانگه سفلی و به مرکزیت روستاي حسین آباد و از بخش ضیاء آباد در شهرستان تاکستان قرار گرفته است. از نظر ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای زرشک  

بررسی معماری روستاي زرشکبررسی معماری روستاي زرشک به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ...، بخشی از متن: روستاي زرشک در16 کیلومتری شمال شرقی استان قزوین واقع است. بنابرمندرجات فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور(قزوین جلو 26 موقعیت جغرافیایی این روستا 50 درجه و6 دقیقه طول جغرافیایی و36 درجه و26 دقیقه عرض جغرافیایی است و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای زرشک  

بررسی معماری روستاي زرشکبررسی معماری روستاي زرشک به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ...، بخشی از متن: روستاي زرشک در16 کیلومتری شمال شرقی استان قزوین واقع است. بنابرمندرجات فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور(قزوین جلو 26 موقعیت جغرافیایی این روستا 50 درجه و6 دقیقه طول جغرافیایی و36 درجه و26 دقیقه عرض جغرافیایی است و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای آتان  

پاورپوینت معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 127 اسلاید، بخشی از متن: منطقه الموت که در ناحیه کوهستانی قزوین قرار دارد آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی به خود گرفته است که روستاي آتان نیز آن پیروی میکند. باد غالب روستا باد راز و باد مه است که جهت باد راز از جنوب به ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای آتان  

پاورپوینت معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 127 اسلاید، بخشی از متن: منطقه الموت که در ناحیه کوهستانی قزوین قرار دارد آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی به خود گرفته است که روستاي آتان نیز آن پیروی میکند. باد غالب روستا باد راز و باد مه است که جهت باد راز از جنوب به ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای حسین آباد جرندق  

بررسی معماری روستاي حسین آباد جرندقپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، بخشی از متن: روستاي حسین آباد جرندق در حدود 30 کیلومتری ظلع غربی شهر ستان تاکستان از استان قزوین و از روستاهای بخش ضیا آباد محسوب گردید که با فاصله حدود 10 کیلومتر از ضلع شمال شهر ضیاء آباد از جادة معروف به آبترش (روستاي حسین آباد جرندق در اراضی دشتی جنوب ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای حسین آباد جرندق  

بررسی معماری روستاي حسین آباد جرندقپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، بخشی از متن: روستاي حسین آباد جرندق در حدود 30 کیلومتری ظلع غربی شهر ستان تاکستان از استان قزوین و از روستاهای بخش ضیا آباد محسوب گردید که با فاصله حدود 10 کیلومتر از ضلع شمال شهر ضیاء آباد از جادة معروف به آبترش (روستاي حسین آباد جرندق در اراضی دشتی جنوب ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای اردبیلک  

بررسی معماری روستاي اردبیلکبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... ، بخشی از متن: روستاي اردبیلک در دهستان اقبال غربی، بخش مرکزی و شهرستان قزوین واقع شده است. ارتفاعات غیر منقطع و رشته ای، تپه ماهورها از رسوبات دوره ژوراسیک و سنگواره های پالتوژنی (دوره سوم) شیب بندی روستا به سمت پایین روستا می باشد. بافت ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای اردبیلک  

بررسی معماری روستاي اردبیلکبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... ، بخشی از متن: روستاي اردبیلک در دهستان اقبال غربی، بخش مرکزی و شهرستان قزوین واقع شده است. ارتفاعات غیر منقطع و رشته ای، تپه ماهورها از رسوبات دوره ژوراسیک و سنگواره های پالتوژنی (دوره سوم) شیب بندی روستا به سمت پایین روستا می باشد. بافت ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای کینه ورس  

بررسی معماری روستاي کینه ورسبررسی معماری روستا، به همراه تصاویر 12 نقشه از پلان ها، بخشی از متن: روستاي کینه ورس از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. از لحاظ توپولوژی در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. از نظر اقلیمی در منطقه سرد واقع شده است. راه دسترسی روستا آسفالت بوده و شیب عمومی از شمال به جنوب می باشد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای کینه ورس  

بررسی معماری روستاي کینه ورسبررسی معماری روستا، به همراه تصاویر 12 نقشه از پلان ها، بخشی از متن: روستاي کینه ورس از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. از لحاظ توپولوژی در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. از نظر اقلیمی در منطقه سرد واقع شده است. راه دسترسی روستا آسفالت بوده و شیب عمومی از شمال به جنوب می باشد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل معماری روستای کندر  

پاورپوینت تحلیل معماری روستاي کندرپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 79 اسلاید، بخشی از متن: روستاي کندر با موقعیت 36 درجه ، 15 دقیقه و 48 ثانیه عرض شمالی و 49 درجه ،46 دقیقه و 40 ثانیه طول شرقی در دهستان قاقازان شرقی از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان واقع شده است. محدوده کالبدی روستا با وسعتی ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل معماری روستای کندر  

پاورپوینت تحلیل معماری روستاي کندرپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 79 اسلاید، بخشی از متن: روستاي کندر با موقعیت 36 درجه ، 15 دقیقه و 48 ثانیه عرض شمالی و 49 درجه ،46 دقیقه و 40 ثانیه طول شرقی در دهستان قاقازان شرقی از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان واقع شده است. محدوده کالبدی روستا با وسعتی ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری روستای آتان  

پاورپوینت بررسی معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 174 اسلاید، بخشی از متن: الموت چیزی نیست به جز طبیعت بی‌آلایش در اعماق تاریخ. سرزمین الموت درست در مرکز رشته کوه البرز واقع است جایی که آن را البرز مرکزی می‌نامند. اگر چه سن این چین‌خوردگی به میلیون‌ها سال زمین شناسی بالغ می‌گردد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری روستای آتان  

پاورپوینت بررسی معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 174 اسلاید، بخشی از متن: الموت چیزی نیست به جز طبیعت بی‌آلایش در اعماق تاریخ. سرزمین الموت درست در مرکز رشته کوه البرز واقع است جایی که آن را البرز مرکزی می‌نامند. اگر چه سن این چین‌خوردگی به میلیون‌ها سال زمین شناسی بالغ می‌گردد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست  

شوراي نگهبان نامزدی
اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانستسخنگوی شوراي نگهبان
در کانال تلگرامی خود از رد طرح دو فوریتی مجلس شوراي اسلامی برای اصلاح قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  خبر داد.این طرح در ۲۲ آذرماه
جاری و در پی تعلیق یک عضو زرتشتی شوراي شهر یزد با استناد به نظریه شوراي نگهبان تصویب
شده و در آن، بر حق اقلیت‌های دینی بر نامزدی و انتخاب شدن در انتخابات

ادامه مطلب  

سازمان ملل و شورای امنیت بازیچه آمریکا  

سازمان ملل و شوراي امنیت که وظیفه ی ایجاد امنیت در جهان را دارند ، به طور کامل بازیچه ی قدرت طلبی آمریکا قرار گرفته است که با این شرایط و با روندی که دارد ، وجهه ی خود را در دنیا از دست داده است و به همین دلیل است که جنایتکاری همچون آمریکا به خود اجازه میدهد تا سلاح های مرگبار خود را بر سر  مردم بی گناه کشورهای مظلوم آزمایش کند و سازمان ملل و شوراي امنیت تماشاگر این جنایات دردناک باشند.
کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی

ادامه مطلب  

دانلود بررسی روستای اسکر رابر کرمان پاورپوینت  

فهرست مطالب:
دانلود بررسی روستاي اسکر رابر کرمان پاورپوینت


تاریخ ایجاد


11/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 23
  قیمت: 13500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1ادامه مطلب  

اگر روحانی نبود الان وضعیت کشور مانند دانشگاه آزاد بود/ آزادی بیان باید برای همه باشد نه فقط احمدی نژاد  

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی:                نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور ایران نبود، کشور هم مثل دانشگاه آزاد بود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اگر روحانی نبود الان وضعیت کشور مانند دانشگاه آزاد بود/ آزادی بیان باید برای همه باشد نه فقط احمدی نژاد  

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی:                نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور ایران نبود، کشور هم مثل دانشگاه آزاد بود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اگر روحانی نبود الان وضعیت کشور مانند دانشگاه آزاد بود/ آزادی بیان باید برای همه باشد نه فقط احمدی نژاد  

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی:                نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور ایران نبود، کشور هم مثل دانشگاه آزاد بود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اگر روحانی نبود الان وضعیت کشور مانند دانشگاه آزاد بود/ آزادی بیان باید برای همه باشد نه فقط احمدی نژاد  

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی:                نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور ایران نبود، کشور هم مثل دانشگاه آزاد بود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر
در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند
نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو
ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این
جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گ

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر
در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند
نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو
ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این
جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گ

ادامه مطلب  

آبادانیی ساری کایاکوی  

 روستاي کایاکوی روستاي کوتاه وهن آسیب دارد از آسایشگه های جنجال و پرطرفدار Fethiye تزکیه Olu Deniz. این بیابان است، بی نظیر است، آپارتمان ها دخول می ریزند پاکی خیابان های خالی هستند.با این حال، حوالی و عتبه غریب در واحه وجود دارد. بعضی پیدا کردن بازدیدکنندگان ممکن است حین را درک احساس نکنند، منتها من دم را اعمال دادم و وقت حسن را داخل امواج صدر در من ریختم. من واقعا بر این گروش هستم که زیرا به منظور پیش باز یافتن رفتن پهلو تاریخ، تحقیق کردم، توانس

ادامه مطلب  

ولایتی نفس سلیس کایاکوی  

 روستاي کایاکوی روستاي کوتاه گزند تفرق دارد از آسایشگاه های جمعیت و پرطرفدار Fethiye صفا Olu Deniz. این بیابان است، بی نظیر است، آپارتمان ها پایین می ریزند صداقت خیابان های خالی هستند.با این حال، حوالی و جناب غریب در آبادانی وجود دارد. بعضی پیدا کردن بازدیدکنندگان ممکن است نزاکت مال را عاطفه حساسیت نکنند، منتها من لمحه را ایفا به جریان انداختن دادم و دم را در امواج روی من ریختم. خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو واقعا آغوش این عقیده هستم که

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر
در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند
نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو
ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این
جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گ

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گسترش

ادامه مطلب  

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۹۶  

نظریه‌‌‌‌
رئیس مجلس شوراي اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۹۶مغایرت مصوبه «اساسنامه
صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» با «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم
(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و
ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آنرئیس مجلس شوراي
اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت
وزیران به شماره۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶، موضوع: «اساسن

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهرانعضو ناظر
در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند
نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو
ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این
جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور بر

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهرانعضو ناظر
در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند
نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو
ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این
جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور بر

ادامه مطلب  

وَسنی  

وَسنیزنان روستاي ابیانهبه قلم دامنه. به نام خدا. دامنۀ لغت دارابکلا. قسمت 198. وَسنی.
در دارابکلا کمتر وَسنی داریم. چون به نُدرت، مردان از تک همسری به دو یا
سه و چهار همسری _که شرع در صورت رعایت دقیق عدالت مُجاز هم شمرده است_ تمایل
پیدا می کنند. معمولاً عرف را احترام می گذارند و نیز ترجیح می دهند با تک همسر بمانند. وسنی در گویش روستاي ما همان هَوو در زبان شهری هاست. یعنی
اسم و ضمیر دو زنِ یک مرد. وسنی اگر با املای وَثنی باشد یعنی بُت پرست. و آدم بی

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گسترش

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گسترش

ادامه مطلب  

آخرین جزئیات انتقال پایتخت از تهران  

عضو ناظر در شوراي انتقال پایتخت، گفت: در جلسه اخیر شورا اعضا مکلف شدند تا چند نقطه را به عنوان انتقال پایتخت پیشنهادی در دستورکار شورا بیاورند.به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس شوراي اسلامی در شوراي ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانبا اشاره به جلسه اخیر این شورا، گفت: این جلسه با حضور اسحاق جهانگیری رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی با بیان اینکه موضوع مشکلات و گسترش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1