ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ضرورت فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبداء  

یک ویژگی مهمتر این تفیکیک زباله ها این است که با انجام این کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله حذف می‌شود.در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، آلمان ، کانادا، ایتالیا و کشورهای پیشرفته دیگر قوانین مختلف و جالبی را برای تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته اند و چنانچه شهروندان از این قوانین کوچکترین تخطی داشته باشند با برخوردهای قانونی جدی و جریمه های سنگینی مواجه می شوند
 
 
به گزارش تیترشهر: در حالی ک

ادامه مطلب  

ایران و آلمان برای مدیریت پسماند در صنعت پتروشیمی همکاری می کنند  

مرجع پلیمر در بازار ایران: حمیدرضا عجمی مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی عصر روز شنبه (7 اسفند ماه) دراجلاس مدیریت پسماند ایران و آلمان، ضرورت مدیریت ضایعات و پسماندهای صنعتی را از اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی  و صنعت پتروشیمی ایران دانست و اظهار کرد: با توجه به توسعه صنعت پتروشیمی ایران و تنوع در سبد محصولات تولیدی ، نیازمند مدیریت ضایعات و پسماند و تامین بیشتر امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از آلودگی های صنعتی هستیم.
وی ا

ادامه مطلب  

میکروب شیرابه ها ۴۰ هزار برابر زباله های معمولی است  

 

بنا به نظر کارشناسان در هر میلی گرم شیرابه زباله ها بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری مضر موجود است که عامل انتقال بیش از ۱۱۸ نوع بیماری حاد است که سلامت انسان و محیط زیست را به شدت تهدید می کند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایمنا، امروزه هر انسان تحصیل کرده و آگاهی که او را دغدغه ای هرچند اندک نسبت به آینده نگری و مآل اندیشی نوع بشر باشد به نیکی آگاه است که در دورانی پای به عرصه وجود نهاده که تمدن پر ادعای انسان، زمین را با مخاطرات بس جدی و هولناکی به

ادامه مطلب  

میکروب شیرابه ها ۴۰ هزار برابر زباله های معمولی است  

 

بنا به نظر کارشناسان در هر میلی گرم شیرابه زباله ها بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری مضر موجود است که عامل انتقال بیش از ۱۱۸ نوع بیماری حاد است که سلامت انسان و محیط زیست را به شدت تهدید می کند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایمنا، امروزه هر انسان تحصیل کرده و آگاهی که او را دغدغه ای هرچند اندک نسبت به آینده نگری و مآل اندیشی نوع بشر باشد به نیکی آگاه است که در دورانی پای به عرصه وجود نهاده که تمدن پر ادعای انسان، زمین را با مخاطرات بس جدی و هولناکی به

ادامه مطلب  

میکروب شیرابه ها ۴۰ هزار برابر زباله های معمولی است  

 

بنا به نظر کارشناسان در هر میلی گرم شیرابه زباله ها بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری مضر موجود است که عامل انتقال بیش از ۱۱۸ نوع بیماری حاد است که سلامت انسان و محیط زیست را به شدت تهدید می کند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایمنا، امروزه هر انسان تحصیل کرده و آگاهی که او را دغدغه ای هرچند اندک نسبت به آینده نگری و مآل اندیشی نوع بشر باشد به نیکی آگاه است که در دورانی پای به عرصه وجود نهاده که تمدن پر ادعای انسان، زمین را با مخاطرات بس جدی و هولناکی به

ادامه مطلب  

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات  

مرجع پلیمر در بازار ایران: سالانه میلیونها تُن پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود. اما در ایتالیا دانشمندان برای تولید نوعی زیست پلاستیکِ همساز با محیط از آن بهره می برند. این طرح در قالب یک برنامه پژوهشیِ اروپایی شکل گرفته است.
فیلم
در یک مرکز آزمایشگاهی در پارمای ایتالیا
دانشمندان تلاش دارند به پسماندِ حبوبات کنسرو، زندگی و کارکردِ تازه ای ببخشند، چراکه این بقایا، حاوی فیبر و پروتئین گیاهیِ چشمگیری هست

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

اندازه گیری سختی راکول فلزی  

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان سختی یک ماده. منظور از میزان سختی، معیاری است که بمنظور سنجش مقاومت فلز در برابر تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود. امروزه برای انجام سختی سنجی، از 2 روش < سختی خراش و سختی فرورفتگی > استفاده می شود. لازم به ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر شکل پلاستیک موضعی استفاده می شود، مربوط به فلزات و پلاستیک های گرمانرم می باشد. همچنین گفتنی است که موادی که بر اساس این آزمون ها ارزیابی می شوند، مق

ادامه مطلب  

فایل پروژه بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی  

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل 1-            مقدمه   1
1-1-    پیشگفتار           1
1-2-    رفتار عایق         3
1-3-    ظرفیت و پسماند دی الکتریک     3
1-4-    جریان رسانش    6
1-5-    شکست عایق     6
1-6-    پدیده کرونا        7
فصل 2-            ساختار پروژه      13
2-1-    بخش اول          13
2-2-    بخش دوم          15
فصل 3-            مدلسازی عایق   18
3-1-    بخش اول: مدل سازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دی الکتریک          18
3-2-    مدل سازی ریاضی رفت

ادامه مطلب  

فایل پروژه بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی  

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل 1-            مقدمه   1
1-1-    پیشگفتار           1
1-2-    رفتار عایق         3
1-3-    ظرفیت و پسماند دی الکتریک     3
1-4-    جریان رسانش    6
1-5-    شکست عایق     6
1-6-    پدیده کرونا        7
فصل 2-            ساختار پروژه      13
2-1-    بخش اول          13
2-2-    بخش دوم          15
فصل 3-            مدلسازی عایق   18
3-1-    بخش اول: مدل سازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دی الکتریک          18
3-2-    مدل سازی ریاضی رفت

ادامه مطلب  

فایل پروژه بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی  

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل 1-            مقدمه   1
1-1-    پیشگفتار           1
1-2-    رفتار عایق         3
1-3-    ظرفیت و پسماند دی الکتریک     3
1-4-    جریان رسانش    6
1-5-    شکست عایق     6
1-6-    پدیده کرونا        7
فصل 2-            ساختار پروژه      13
2-1-    بخش اول          13
2-2-    بخش دوم          15
فصل 3-            مدلسازی عایق   18
3-1-    بخش اول: مدل سازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دی الکتریک          18
3-2-    مدل سازی ریاضی رفت

ادامه مطلب  

فایل پروژه بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی  

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل 1-            مقدمه   1
1-1-    پیشگفتار           1
1-2-    رفتار عایق         3
1-3-    ظرفیت و پسماند دی الکتریک     3
1-4-    جریان رسانش    6
1-5-    شکست عایق     6
1-6-    پدیده کرونا        7
فصل 2-            ساختار پروژه      13
2-1-    بخش اول          13
2-2-    بخش دوم          15
فصل 3-            مدلسازی عایق   18
3-1-    بخش اول: مدل سازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دی الکتریک          18
3-2-    مدل سازی ریاضی رفت

ادامه مطلب  

فایل پروژه بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی  

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل 1-            مقدمه   1
1-1-    پیشگفتار           1
1-2-    رفتار عایق         3
1-3-    ظرفیت و پسماند دی الکتریک     3
1-4-    جریان رسانش    6
1-5-    شکست عایق     6
1-6-    پدیده کرونا        7
فصل 2-            ساختار پروژه      13
2-1-    بخش اول          13
2-2-    بخش دوم          15
فصل 3-            مدلسازی عایق   18
3-1-    بخش اول: مدل سازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دی الکتریک          18
3-2-    مدل سازی ریاضی رفت

ادامه مطلب  

تولید پلاستیک‌های الیاف شیشه با خاصیت آنتی استاتیک  

مرجع پلیمر در بازار ایران: شرکت OCSiAl، تولید کننده پیشرو نانولوله‌های تک دیواره در جهان، به تازگی پروژه‌ی جدیدی را در زمینه‌ی پلاستیک‌های الیاف شیشه راه اندازی کرده است. افزودن نانولوله‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که خواص آنتی استاتیک در پلاستیک‌های الیاف شیشه ایجاد شود. این پلاستیک‌ها در تولید تانک‌های ذخیره و حمل و نقل پسماندهای نفتی، تجهیزات تمیز کاری و پمپاژ پسماندهای نفتی استفاده می‌شود.
این چهارمین پروژه موفق برای استفاده ا

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1

حفاظت تجهیزات پست
از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گزرا یا اضافه ولتاژهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکر

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1

حفاظت تجهیزات پست
از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گزرا یا اضافه ولتاژهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکر

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست  

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1

حفاظت تجهیزات پست
از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گزرا یا اضافه ولتاژهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکر

ادامه مطلب  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا پیش خرید ملک  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در
اسپانیا
پیش
خرید ملک در اسپانیا دقیقاً روند معکوس و یا به اصطلاح ” مهندسی معکوس”
 شده آنچه که در کشورهای توسعه می بینیم را طی می کند :
شاید
دلایل اصلی خرید ملک در کشور اسپانیا یا هر کشور دارای ثبات اقتصادی خارج از چند
مورد نباشد.
مراتب
قانونی:
همانطور
که قبلاً اشاره شد مراحل قانونی ثبت یک پروژه جدید در کشور اسپانیا بسیار حساس و
با دقت خارق العاده  پیش می رود.
اجازه
رسمی و قانونی شهرداری در ایالت یا منطقه  اولین

ادامه مطلب  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا پیش خرید ملک  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در
اسپانیا
پیش
خرید ملک در اسپانیا دقیقاً روند معکوس و یا به اصطلاح ” مهندسی معکوس”
 شده آنچه که در کشورهای توسعه می بینیم را طی می کند :
شاید
دلایل اصلی خرید ملک در کشور اسپانیا یا هر کشور دارای ثبات اقتصادی خارج از چند
مورد نباشد.
مراتب
قانونی:
همانطور
که قبلاً اشاره شد مراحل قانونی ثبت یک پروژه جدید در کشور اسپانیا بسیار حساس و
با دقت خارق العاده  پیش می رود.
اجازه
رسمی و قانونی شهرداری در ایالت یا منطقه  اولین

ادامه مطلب  

پروژه برق گیر (word)  

پروژه برق گیر (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2

برق گیر
برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گزرا را فراهم می کند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شود .
حفاظت تجهیزات پست
از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در ب

ادامه مطلب  

پروژه برق گیر (word)  

پروژه برق گیر (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2

برق گیر
برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گزرا را فراهم می کند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شود .
حفاظت تجهیزات پست
از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در ب

ادامه مطلب  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا پیش خرید ملک  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در
اسپانیا
پیش
خرید ملک در اسپانیا دقیقاً روند معکوس و یا به اصطلاح ” مهندسی معکوس”
 شده آنچه که در کشورهای توسعه می بینیم را طی می کند :
شاید
دلایل اصلی خرید ملک در کشور اسپانیا یا هر کشور دارای ثبات اقتصادی خارج از چند
مورد نباشد.
مراتب
قانونی:
همانطور
که قبلاً اشاره شد مراحل قانونی ثبت یک پروژه جدید در کشور اسپانیا بسیار حساس و
با دقت خارق العاده  پیش می رود.
اجازه
رسمی و قانونی شهرداری در ایالت یا منطقه 

ادامه مطلب  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا پیش خرید ملک  

انواع فرصت های سرمایه گذاری در
اسپانیا
پیش
خرید ملک در اسپانیا دقیقاً روند معکوس و یا به اصطلاح ” مهندسی معکوس”
 شده آنچه که در کشورهای توسعه می بینیم را طی می کند :
شاید
دلایل اصلی خرید ملک در کشور اسپانیا یا هر کشور دارای ثبات اقتصادی خارج از چند
مورد نباشد.
مراتب
قانونی:
همانطور
که قبلاً اشاره شد مراحل قانونی ثبت یک پروژه جدید در کشور اسپانیا بسیار حساس و
با دقت خارق العاده  پیش می رود.
اجازه
رسمی و قانونی شهرداری در ایالت یا منطقه 

ادامه مطلب  

اطلاعات جمع آوری شده تاریخ 96.4.19 در سایت  

مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران / دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانمزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر / مزایده ,مزایده ششدان

ادامه مطلب  

اطلاعات جمع آوری شده تاریخ 96.4.19 در سایت  

مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران / دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانمزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر / مزایده ,مزایده ششدان

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

باقرالعلوم  

حضرت ذوالهلالین
باقرالعلوم 
امام محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى
در مدینه است.
پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین
العابدین(علیه السلام)،
و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله»
دختر امام حسن مجتبى مى باشد.
از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین  بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار  کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره491  

 مولاعلی ع 491«شَیئانِ لا یُوازِنهُما عَمَلُُ حُسنُ الوَرَعِ وَ َالإِحسانِ اِلى المؤمِنینَ» دو چیز است که هیچ کارى با آنها برابرى نمى‏ کند، پارسائى به نحو شایسته و نیکى با مؤمنان    نباشد پسندیده ‏تر از دو کار    سزد گر تو را هر دو باشد شعار، یکى پارسائى به وجه نکو دو، احسان به مخلوق اى نیکخو== کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1