تفسیر سوره‌ زلزله  

سوره‌ زلزله

مدنی‌ است‌ و دارای‌ (۸) آیه‌ است‌.

وجه‌ تسمیه: این‌ سوره‌ به‌سبب‌ افتتاح‌ با خبر دادن‌ از
رخداد زلزله‌ سخت ‌پیشاپیش‌ روز قيامت‌، «زلزله‌» یا «زلزال‌» نامیده‌ شد. و
این‌ سوره‌ مدنی‌ است‌. اما ابن‌کثیر گفته‌ است‌ که‌ این‌ سوره‌ مکی‌
است‌.

سبب‌ نزول‌ سوره‌ «زلزال‌» این‌ بود که‌ کفار از روز قيامت‌ و حساب‌ بسیار سؤال ‌می‌کردند و می‌گفتند: ﴿أَیَّانَ یَوۡمُ ٱلۡقِیَٰمَةِ٦﴾[القيامة: ۶]. «روز قيامت‌ چه‌ وقت‌

ادامه مطلب  

تفسیر سوره‌ زلزله  

سوره‌ زلزله

مدنی‌ است‌ و دارای‌ (۸) آیه‌ است‌.

وجه‌ تسمیه: این‌ سوره‌ به‌سبب‌ افتتاح‌ با خبر دادن‌ از
رخداد زلزله‌ سخت ‌پیشاپیش‌ روز قيامت‌، «زلزله‌» یا «زلزال‌» نامیده‌ شد. و
این‌ سوره‌ مدنی‌ است‌. اما ابن‌کثیر گفته‌ است‌ که‌ این‌ سوره‌ مکی‌
است‌.

سبب‌ نزول‌ سوره‌ «زلزال‌» این‌ بود که‌ کفار از روز قيامت‌ و حساب‌ بسیار سؤال ‌می‌کردند و می‌گفتند: ﴿أَیَّانَ یَوۡمُ ٱلۡقِیَٰمَةِ٦﴾[القيامة: ۶]. «روز قيامت‌ چه‌ وقت‌

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1