جاذبه های گردشگری معرفی Neuschwanstein Castle + جاذبه های توریستیمعرفی Neuschwanstein Castle + جاذبه های گردشگری  

جاذبه های گردشگری معرفی Neuschwanstein Castle  + جاذبه های توریستیمعرفی Neuschwanstein Castle  + جاذبه های گردشگری
 
 
معرفی Neuschwanstein Castle به روایت تصویرAddress: Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau, GermanyConstruction started: September 5, 1869Height: 65 mOpened: 1886
 
 
منبع:
سی گردشگردشگری،جاذبه های توریستی

ادامه مطلب  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی در آلمان  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان
هدف از مطالعه حاضر، معرفی یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی برای هزینه های بیماری (COL) و جمع آوری داده ها در افراد مبتلا به صرع در آلمان می باشد
دسته بندی


مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها


ادامه مطلب  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی در آلمان  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان
هدف از مطالعه حاضر، معرفی یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی برای هزینه های بیماری (COL) و جمع آوری داده ها در افراد مبتلا به صرع در آلمان می باشد
دسته بندی


مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها


ادامه مطلب  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی در آلمان  

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان
هدف از مطالعه حاضر، معرفی یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی برای هزینه های بیماری (COL) و جمع آوری داده ها در افراد مبتلا به صرع در آلمان می باشد
دسته بندی


مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1